Pedagogų sąrašas

Eil

Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1

VIOLETA BAKUVIENĖ

(8 37) 331622
El. paštas: ldbitute50@gmail.com

Aukštasis

ŠU 1991 m.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji auklėtoja  

2

    LAIMA       PORCIKIENĖ

     (8 37) 331622
       El. paštas: ldbitute50@gmail.com

Aukštesnysis 

Kauno kolegija

2004 m
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Vyresnioji auklėtoja

3

LAURA

DOPKEVIČIŪTĖ

 

  (8 37) 331622
         El. paštas: ldbitute50@gmail.com

Nebaigtas aukštasis   Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja

4

NERINGA

GRABAUSKĖ

  (8 37) 331622
         El. paštas: ldbitute50@gmail.com

Aukštasis   Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja
5

    DANUTĖ    GELBŪDIENĖ

       (8 37) 331622
        El. paštas: ldbitute50@gmail.com

Aukštasis

ŠU 1988 m.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja

6

      RAMUTĖ PARNARAUSKIENĖ

         (8 37) 331622
          El. paštas: ldbitute50@gmail.com

Aukštasis

VPU

2003 m.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja

7

JANINA

TRINOVIENĖ

(8 37) 331622
El. paštas: ldbitute50@gmail.com

Aukštesnysis Panevėžio J. Švedo muzikos mokykla

1977 m.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja

8

       LAURA JUODZEVIČIENĖ

        (8 37) 331622
         El. paštas: ldbitute50@gmail.com

Aukštasis    LKKA 2010 m.

 

LEU studijų programa,

2015 m.

Socialinis pedagogas

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio

ugdymo

auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja

9

    DALIJA ŠMARIGIENĖ

      (8 37) 331622
      El. paštas: ldbitute50@gmail.com

Aukštasis

ŠPI

1979 m.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

10

    AUDRONĖ KARKLELIENĖ

      (8 37) 331622
        El. paštas: ldbitute50@gmail.com

Aukštasis,
KU,1988 m.
VDU, 2004 m.
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Direktorės pavaduotoja ugdymui Auklėtoja ekspertė

11

 

LINA MEJERIENĖ

  (8 37) 331622
         El. paštas: ldbitute50@gmail.com

LKKA 

 

Trenerio profesinė kvalifikacija Kūno kultūros pedagogė

Vyresniojo neformaliojo

ugdymo mokytoja (kūno kultūra)

12

    JŪRATĖ BUCKIŪNIENĖ

        (8 37) 331622
         El. paštas: ldbitute50@gmail.com

Aukštasis

ŠPI

1991 m.

Specialioji pedagogika Logopedė Logopedė metodininkė

13

  RITA MARIJA   TUMOSIENĖ

    (8 37) 331622
        El. paštas: ldbitute50@gmail.com

Aukštesnysis, J.Gruodžio auktesnioji muzikos mokykla.

1982 m.

Kauno kolegija.

Neuniversitetinis aukštasis

2007 m.

Muzikos pedagogė

 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Muzikos pedagogė Muzikos mokytoja metodininkė
14

 RAIMONDA 

KLIPŠTAITĖ

  (8 37) 331622
         El. paštas: ldbitute50@gmail.com

 Aukštasis    Menų pedagogas