Maitinimo organizavimas

     Vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintu „Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu“. Peržiūrėti dokumentą.

    Vaikų maitinimo organizavimo, vykdymo ir priežiūros Kauno miesto savivaldybės įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas. Peržiūrėti dokumentą.

Vaikų maitinimo organizavimo Kauno lopšelyje – darželyje „Bitutė“ tvarkos aprašas. Peržiūrėti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl socialinės paramos vaikams skyrimo ir teikimo  Peržiūrėti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl nemokamam maitinimui skiriamų lėšų dydžio Peržiūrėti dokumentą

Nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu, Kauno miesto ugdymo įstaigose, tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Lopšelis – darželis „Bitutė “ dalyvauja Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, finansuojamose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 Perspektyviniai valgiaraščiai:

15 dienų valgiaraštis 1-3 metų vaikams. Peržiūrėti.

15 dienų valgiaraštis 4-7 metų vaikams. Peržiūrėti. 

 15 dienų pritaikyto maitinimo valgiaraštis 4-7 metų vaikams. Peržiūrėti.