Darbo užmokestis

Darbo užmokesčio koeficientai nuo 2019 m. sausio 1 d.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 5,72;
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 7,36;
Auklėtojo padėjėja 4.