Veiklos dokumentai

Planavimo dokumentai

Veiklos ataskaitos

Ugdymo kokybės samprata

Bendruomenės sutarimu 2014 m. esame priėmę nutarimą dėl ugdymo kokybės sistemos palaikymo įstaigoje.

Ugdymo kokybę bendruomenė suvokia kaip:

saugi aplinka, kurioje vaikas bus fiziškai ir emociškai saugus, ras sau įdomios ir kūrybiškos veiklos, galės plėtoti savo sumanymus ir idėjas;
• vaiko ir pedagogo sąveika: pagarbūs santykiai, saugumas ir galimybė rinktis, tenkinami vaiko prigimtiniai poreikiai;
• atsakingas pedagogo veiklos planavimas, atsižvelgiant į vaiko poreikius, gebėjimus, galimybes, pasiekimus;
• pedagogai geba vertinti ir įsivertinti savo veiklą. Numato savo veiklos tobulinimo sriti. Geba dirbti komandoje;
• nuolatinis konstruktyvus pedagogų ir tėvų bendravimas ir bendradarbiavimas;
• sistemingas, pastovus pedagogų tobulėjimas, dalinimasis patirtimi, kvalifikacijos kėlimas.